Mirka Haili
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
03.12.2021

Haittoja vähentävä päihdetyö – tukea, toivoa ja säästöjä

Haittoja vähentävässä työssä on tarkoituksena vaikuttaa yksilöön, yhteiskuntaan sekä ympäristöön niin, että huumeiden käytön haitat olisivat mahdollisimman vähäiset ja huumeita käyttävillä olisi oikeus sekä mahdollisuus osallisuuteen yhteiskunnassa. Toiminnassa hyödynnetään kynnyksettömyyden periaatetta, eli palveluun voi tulla kuka tahansa, siinä kunnossa kuin sattuu sillä hetkellä olemaan. Palveluihin pitää päästä ilman lähetettä ja ajanvarausta, päihtymyksestä huolimatta. Palvelua pitää saada anonyymisti ja palvelun on oltava luottamuksellista.

Haittoja vähentävä työ tulee nähdä osana päihdehuollon palvelujärjestelmää. Apu ei saa olla sidottuna vaatimukseen raitistua. Kohtaamiset haittoja vähentävässä työssä voivat luoda tietä myöhemmälle päätökselle pyrkiä irti päihteistä. Haittoja vähentävässä työssä ihminen nähdään arvokkaana juuri sellaisena kuin hän on. On ymmärrettävää, että jos ihminen ei saa kokea arvostusta, ei hän myöskään välttämättä jaksa uskoa mahdollisuuksiinsa elämän muutokseen tai edes koe itseään sen arvoiseksi. Haittoja vähentävällä työllä on suuri merkitys toivon lisäämisessä. Haittoja vähentävällä työllä on mahdollista myös kasvattaa yhteiskunnasta syrjään jääneiden luottamusta yhteiskuntaa kohtaan.

Sosiaali- ja terveysneuvontapisteet ovat tehokas keino luoda kontakti huumeiden käyttäjiin. Toiminta nähdään usein vain ruiskujen ja neulojen vaihtamisena, tämä on kuitenkin vain osa sosiaali- ja terveysneuvontapisteiden työstä. On tärkeää, että näillä pisteillä on myös vahva sosiaalialan osaaminen, jotta asiakkaat voivat saada apua kokonaisvaltaisesti.

Haittoja vähentävään työhön tulee panostaa

Helsingin kaupunki on ottanut viime aikoina askelia kohti saavutettavampia ja laadukkaampia päihdepalveluita. Helsinki luopui päihteiden käyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonnan kilpailuttamisesta, ja vuoden alusta palvelu on ollut kaupungin omaa toimintaa. Sosiaali- ja terveysneuvonnassa on erityisen tärkeää palvelun käyttäjien luottamus työntekijöitä kohtaan. Jos palveluntuottaja vaihtuu kilpailutuksen takia neljän vuoden välein, ei tätä luottamusta saada aikaan. Olen iloinen siitä, että Helsingin kaupunki huomioi tämän haavoittuvan asiakasryhmän erityistarpeet ja luopui kilpailutuksista.

Vuoden alusta Helsingin kaupunki aloitti myös liikkuvan terveysneuvonnan. Mutta ei riitä, että palveluita on saatavilla vain lähinnä arkipäivisin. Päihteiden käyttäjien sosiaali- ja terveysneuvontaa tulisi olla tarjolla laajemmin vuorokauden ajasta ja paikasta riippumatta. Tällä hetkellä liikkuvan terveysneuvonnan palveluita on vain yhtenä päivänä viikossa tarjolla klo 18 jälkeen. Sosiaali- ja terveysneuvontaa tulisi olla enemmän saatavilla myös ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin.

Jotta haittoja vähentävä työ on vaikuttavaa, tulee sitä tehdä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Viime keväänä, kun erilaiset kynnyksettömät palvelut sulkivat ovensa koronan vuoksi, alkoi moni toimija tekemään jalkautuvaa päihdetyötä. Tuolloin perustettiin myös jalkautuvan työn verkosto, jossa on laajasti niin Helsingin kaupungin kuin myös järjestöjen toimijoita. Ehkäpä myös Helsingin kaupungin päättäjät voisivat vierailla verkoston kokouksissa. On tärkeää, että päätöksenteossa kuunnellaan asiantuntijoita, erityisen tärkeää on kuulla päihteiden käyttäjiä, eli henkilöitä, jotka näitä palveluita käyttävät.

Takaisin etusivulle