Mirka Haili
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
29.11.2021

Oikeus vaikuttaa – kaikille

Olen valinnut vaalikampanjaani kolme teemaa, joista haluan puhua; hyvin resurssoidut päihdepalvelut, yksinasuvien asiat sekä saavutettavat kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Pohdimme vaalitiimini kanssa kampanjaani sopivaa iskulausetta. Tämä olikin yllättävän vaikea tehtävä, miten kiteyttää muutamaan sanaan isoja teemoja. Lopulta iskulauseeksi muodostui ”oikeus vaikuttaa – kaikille”. Tässä kiteytyy hyvin se ajatus, joka on ohjannut minua muun muassa työssäni sosiaalialalla. Jokaisella on oikeus vaikuttaa yhteisiin asioihin ja kunnanvaltuutettujen tulee valvoa, että tämä oikeus toteutuu jokaisella kuntalaisella.

Olen tehnyt työurani lähinnä päihde- ja asunnottomuustyössä. Olen törmännyt valitettavan usein siihen, että päihdepalvelut eivät vastaa tarpeeseen. Palveluissa ei ole riittävästi vaihtoehtoja, joista voisi räätälöidä yksilölle sopivat palvelut. Palveluiden tulisi joustaa enemmän, ei apua tarvitsevan ihmisen. Päihdepalveluissa on enenevissä määrin otettu kokemusasiantuntijoita mukaan kehittämään palveluita, mutta silti asiakkaiden vaikuttamismahdollisuudet jäävät helposti näennäisiksi. Päätöksenteossa tulisi aina kuulla aidosti niitä ihmisiä, jotka palvelua käyttävät.

Helsingin yleisin asuntokuntatyyppi on yksinasuvat. Yhteiskuntaa kuitenkin rakennetaan edelleen valtaosin kahden aikuisen tuloilla elävien kotitalouksien maksukyvyn mukaisesti. Asuminen on suhteessa kalliimpaa yksinasuville. Julkisen asuntotuotannon määrää on lisättävä Helsingissä tuntuvasti, jotta asumiskuluja voidaan hillitä. Rakentaessa tulee kuulla yksinasuvien toiveita siitä, miten he haluavat asua. Yksinasuvatkin haluavat tilaa ympärilleen, yksinasuvia ei pidä pakottaa pieniin yksiöihin, joissa ei ole tilaa hengittää. Asuintaloissa on hyvä olla yhteisöllisiä ominaisuuksia, mutta kaikki eivät niitä kaipaa. Tulee muistaa, että yksinasuvat eivät ole joukko samanlaisia ihmisiä, vaan asuntoja pitää olla erilaisia erilaisiin tarpeisiin.

Myös kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluissa pitää kuulla kuntalaisia. Näitäkin palveluja kehitettäessä tulee muistaa helsinkiläisten moninaisuus ja kuulla erilaisia ihmisiä. Toiselle Oodi on mieluinen kohtaamispaikka Helsingin sydämessä, jossa voi tavata ystäviä, työskennellä ja viettää aikaa. Toinen taas kaipaa turvallista lähikirjastoa, johon on helppo päästä ja jossa on tutut työntekijät. Kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut pitää olla kaikkien saavutettavissa riippumatta sosioekonomisesta asemasta ja asuinalueesta.

Viime kuntavaalien aikaan työskentelin päihteitä käyttävien matalan kynnyksen kohtaamispaikassa, jossa järjestimme yhdessä asiakkaiden kanssa vaalipaneelin. Tilaisuus oli erittäin onnistunut, niin yleisön, panelistien kuin järjestäjienkin mielestä. Kävimme monta viikkoa keskustelua vaaleista ja innostimme asiakkaita ottamaan selvää ehdokkaista ja käymään äänestämässä.  Kävimme myös halukkaiden asiakkaiden kanssa yhdessä poliisilaitoksella hakemassa väliaikaiset henkilöllisyystodistukset äänestämistä varten ja menimme yhdessä äänestämään. Tänä vuonna kuntavaalit ovat poikkeukselliset. Koronan vuoksi emme pääse toreille kohtaamaan ihmisiä ja keskustelemaan kasvotusten. Vaalipaneeleita järjestetään etäyhteyksillä. Olen huolissani siitä, että ihmiset, joilla ei ole pääsyä sosiaaliseen mediaan ja etävaalipaneeleihin jäävät ulkopuolelle näissä vaaleissa. Mistä he saavat tarvitsemansa tiedon, jotta voivat päättää ketä äänestävät? Haastan Helsingin kaupungin ja järjestöt pohtimaan, miten saamme kaikki kuntalaiset mukaan näihin vaaleihin!

Takaisin etusivulle