Mirka Haili
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
30.11.2021

Yksinasuvat – miksi ajan heidän asiaansa

Helsingissä yksinasuvia oli vuoden 2019 lopulla 49 prosenttia kaikista asuntokunnista. Yksinasuvia on paljon, mutta yhteiskunnassa ja politiikassa nähdään perheet ja pariskunnat. Kuntavaaliehdokkaat korostavat perhearvoja ja tekevät lupauksia lapsiperheiden asioiden kohentamiseksi. Lapsiperheiden asioiden lisäksi myös yksinasuvien hyvinvointia tulee edistää. Yksinasuvat ovat usein haavoittuvampia esimerkiksi sosiaalisesti, taloudellisesti tai vaikka koronan aikana eristyksissä ollessa. Olen itse yksinasuva, joten oli luontevaa valita yksinasuvien asiat yhdeksi pääteemaksi vaalikampanjassani. 

Yksinasuminen on yleistynyt Suomessa viime vuosikymmeninä. Eliniän pitenemisen myötä jokaisella on suurempi todennäköisyys asua yksin jossain elämänvaiheessa. Yksinasuminen ei sijoitu tasaisesti ihmisen elämänkaarelle. Ikäryhmän kokoon suhteutettuna useimmin yksin asuvat alle 30-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat.

Vanhempiensa luota pois muuttava nuori tarvitsee apua ja tukea aikuistumisen kynnyksellä. Helsingin opiskelu- ja työmahdollisuudet houkuttelevat nuoria aikuisia muualta Suomesta. Kun nuori muuttaa toiselle paikkakunnalle lapsuuden kodistaan, vanhempien apu on kaukana. Uusi kaupunki voi alkaa tuntua ahdistavalta, kun tukiverkkoja ei ole ja nuori saattaa eristäytyä kotiinsa. Myös yli 70-vuotiaat yksinasuvat ovat ryhmä, jossa avun tarve on suurempi. Ikääntyessä liikkuminen tulee vaikeammaksi ja tämä voi edesauttaa kotiin yksin jäämistä.

Asumiskustannukset henkilöä kohden arvioituna ovat korkeammat yksinasuvilla, koska he asuvat neliöhinnaltaan kalliimmissa pienemmissä asunnoissa. Lisäksi kiinteät kulut, kuten energiansiirto tulevat yhden hengen maksettavaksi. Yksin asutaan toisia huomattavasti useammin vuokralla, mutta verotus suosii tällä hetkellä omistusasumista vuokra-asumiseen nähden. Yksinasuvalle ei tule säästöä siitä, että useampi kotitalouden jäsen voi hyödyntää samoja kotiin hankittavia laitteita ja monet asiat voidaan hankkia yhteiseksi. Yksinasuva joutuu vastaamaan kaikesta itsekseen; odottamattomissa elämäntilanteissa sekä taloudellisten hankaluuksien iskiessä on selviydyttävä ilman muiden apua. Myös remontit ja muut kotona tehtävät työt koituvat kalliimmiksi yhden hengen kotitalouksissa, sillä kustannuksista vastaa ainoastaan yksi ihminen, joka saa henkilökohtaisen kotitalousvähennyksen. Vanhanpojan ja -piian vero poistui vuonna 1975, mutta yksinasuvat edelleen maksavat veroa korkeampien kustannusten muodossa.

Helsingissä tulee varmistaa kohtuullisen vuokra- ja hintatason asuntojen saatavuus sekä edistää yhteisöllisiä asumismuotoja. Taloyhtiöiden yhteistiloissa tapahtuvat kohtaamiset voivat vähentää asukkaiden yksinäisyyttä sekä edistää naapuriapua ja hyvinvointia. Yhteisöllisyyttä edistämään voitaisiin palkata myös työntekijöitä, jotka toisivat ihmisiä yhteen ja mahdollistaisivat yhdessä tekemisen.

Monelle yksinasuminen on muutakin kuin nuoreen aikuisuuteen tai vanhuuteen liittyvä asia. Yksinasuminen ei ole kaikille vain ohimenevä vaihe. Yksinasuminen voi olla myös läpi elämän kulkeva valinta eikä yksinasuvia tule nähdä vain olosuhteiden uhreina. Yksinasuminen on tätä päivää ja jokaisella tulee olla oikeus valita asumismuotonsa. 

 

Lähteet:

www.asuminenhelsingissa.fi

Tilastokeskus

Takaisin etusivulle